montigroup

Oppervlaktebehandeling

Oppervlaktebehandeling bestaat in veel verschillende vormen. Wanneer een metaaloppervlak moet worden ontdaan van roest, coatings, walshuid of ander vuil, zijn hier dan ook verschillende mogelijkheden voor. De van oudsher bekendste vorm van oppervlaktebehandeling is abrasief stralen, zoals gritstralen vacuümstralenbead blasting en werpstralen. Hierbij wordt het oppervlak gereinigd en bewerkt door onder hoge druk een straalmiddel aan te brengen. Een veelgebruikte vorm, die al vele jaren gehanteerd wordt, maar desondanks ook de nodige nadelen kent. MontiPower speelt met de Bristle Blaster® en MBX® in op deze nadelen en biedt met een revolutionaire techniek de oplossing voor oppervlaktebehandeling.

De nadelen en oplossingen voor oppervlaktebehandeling

Ondanks het feit dat abrasief stralen al geruime tijd gedaan wordt, zijn er door de jaren heen verschillende nadelen van deze manier van oppervlaktebehandeling aan het licht gekomen. Maar wat zijn deze nadelen eigenlijk? En op welke manier bieden de powertools van MontiPower de oplossing voor oppervlaktebehandeling?

Nadeel 1: abrasief stralen kan gevaarlijk zijn

Een van de grootste nadelen van de traditionele vormen van oppervlaktebehandeling, is dat deze zeer gevaarlijk kunnen zijn. Zo zijn ze veelal niet alleen hardnekkig voor het te reinigen oppervlak, maar kunnen ook mens, dier en milieu schade oplopen door veelvuldig abrasief stralen. Het bekendste voorbeeld hiervan is zandstralen; een van de eerst ontwikkelde en jarenlang de meest gehanteerde vorm van abrasief stralen. Er werd hierbij gebruikgemaakt van kwartszand dat gedurende het straalproces in zeer kleine deeltjes uit elkaar viel. Onderzoek wees uit dat het inademen zeer schadelijke effecten kon hebben op de gezondheid van de mens, met in het ergste geval zelfs dodelijke gevolgen. Het zorgde ervoor dat het zandstralen wereldwijd in een groot aantal landen werd verboden.

Niet alleen zandstralen; ook andere vormen van oppervlaktebehandeling kunnen zeer schadelijk zijn. Een ander goed voorbeeld chemische oppervlaktebehandeling, waarbij het metaaloppervlak wordt gereinigd met behulp van een zuuroplossing. Dit zuur – meestal zoutzuur – is een zeer agressief middel, dat, wanneer men hiermee in contact komt, de nodige schadelijke gevolgen kan hebben. Bovendien kunnen er bij het gebruik van dit zuur schadelijke dampen ontstaan, die niet alleen effect kunnen hebben op de mens, maar ook op de nabije omgeving.

Hoe biedt MontiPower de oplossing voor oppervlaktebehandeling?

MontiPower hecht veel waarde aan veiligheid en gezondheid. De verschillende powertools zijn dan ook op zo’n manier ontwikkeld, dat deze als veiliger worden beschouwd dan de traditionele vormen van oppervlaktebehandeling. Zo vindt er bijvoorbeeld geen bewerking onder hoge druk plaats, wordt er geen gebruikt gemaakt van een straalmiddel of andere (schadelijke) stoffen en is er in het ontwerp van de Bristle Blaster® en MBX® bovendien rekening gehouden met de ergonomie. Op deze manier wordt oppervlaktebehandeling op een veilige én gezonde manier eenvoudiger gemaakt.

Nadeel 2: oppervlaktebehandeling is lastig uit te voeren

Het behandelen van verschillende soorten oppervlakken is een klus die nauwkeurig uitgevoerd dient te worden. Aan de ene kant is het natuurlijk belangrijk dat het oppervlak op een zo effectief mogelijke manier wordt ontdaan van roest, coatings en vuil, maar wanneer de inslag van het straalmiddel té hevig is, kan er schade aan het object ontstaan. De balans hierin is bij het gebruik van straalmachines lastig te bepalen. Mede hierdoor is oppervlaktebehandeling geen eenvoudige klus om als particulier uit te voeren. Hierom wordt geadviseerd om de oppervlaktebehandeling met abrasief stralen te allen tijde door een professioneel bedrijf uit te laten voeren. Hierdoor bent u altijd afhankelijk van een externe partij en wordt de oppervlaktebehandeling bovendien een relatief dure klus.

Hoe biedt MontiPower de oplossing voor oppervlaktebehandeling?

De Bristle Blaster® en MBX® van MontiPower zijn de enige handbediende elektrische gereedschappen ter wereld die gebruikt kunnen worden voor oppervlaktebehandeling. Doordat de apparaten handbediend en zeer eenvoudig in gebruik zijn, kunnen de Bristle Blaster® en MBX® makkelijk door uzelf worden bediend. De revolutionaire techniek waarmee de powertools zijn uitgerust, zorgt ervoor dat oppervlakken grondig maar nauwkeurig worden behandeld en gereinigd, waardoor u niet bang hoeft te zijn voor eventuele beschadigingen aan het object. Doordat de gereedschappen eenvoudig door uzelf te bedienen zijn, bent u niet langer afhankelijk van een externe partij.

Nadeel 3: oppervlaktebehandeling is schadelijk voor milieu en natuur

Al eerder benoemden we het feit dat de traditionele vormen van oppervlaktebehandeling zeer negatieve effecten kan hebben op de gezondheid van de mens. Maar niet alleen de mens; ook op het milieu en de omliggende natuur kunnen de verschillende vormen van abrasief stralen zeer schadelijke gevolgen hebben. Zo kan de omgeving worden vervuild met vrijkomende straalmiddelen en kunnen chemische stoffen het milieu en het natuur aantasten.

Hoe biedt MontiPower de oplossing voor oppervlaktebehandeling?

De Bristle Blaster® en MBX® van MontiPower speelt op meerdere manieren in op de nadelen die abrasief stralen op het gebied van milieu- en natuurvervuiling met zich meebrengen. Allereerst wordt er bij de powertools van MontiPower geen gebruikgemaakt van losse straalmiddelen. Ook chemische middelen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de natuur worden bij de Bristle Blaster® en MBX® niet gebruikt. Bovendien kunnen de borstelbanden van de gereedschappen van MontiPower na gebruik ingeleverd worden voor recycling. Het maakt de Bristle Blaster® en MBX® dé oplossing op het gebied van oppervlaktebehandeling.

Frits Doddema

Frits Doddema

Author of MontiPower®

Leadership | Sales | Marketing | Development

Our CEO Frits Doddema, born in 1970, has a background in Industrial Coatings since 1998. He worked for Sigma Marine Coatings The Netherlands, Carboline Coatings for Germany/Central Europe, STOPAQ BV from the Netherlands, and SealforLife Industries before he joined MONTI - Werkzeuge GmbH in 2018. Since 2008 he works as the CEO/Partner.

He is passionate about alternating solutions which make a true difference. Nothing is impossible is his credo. To make the impossible possible, Frits and the management believe in just one idea to make it happen and to turn the company in a great firm. The innovative approach for game-changing blasting and paint solutions is hands-on keeping in mind the difficult field circumstances for operators, respecting nature and long term costs. The mission is to avoid any disagreement over quality of prep work and coating. Frits and his team push for non-hazardous long term corrosion prevention solutions to overcome any hassle out of a coating job ensuring the best possible bond. The world’s best coatings deserve the world’s best surface preparation. Like in daily life, preparation is everything. From different perspectives like Safety, Health, Ergonomics, Productivity, Recyclability, Co2 neutrality of the plant and the coating process, Substrate Compatibility, Corrosion Resistance, Frits and team are driven to come with improved unique contribution solutions to existing and new end markets.

News

The latest news about us

Comments are disabled.