LASWERK

Lasreiniging

Lasreiniging is een belangrijk onderdeel van het werk in de lasindustrie. Zowel voor als na afloop van het lasproces is het van groot belang het te lassen staal goed voor te bereiden en schoon te maken, ten behoeve van de duurzaamheid van het object. Voor het uitvoeren van deze lasreiniging zijn verschillende technieken mogelijk. Maar wat zijn deze lasreinigingstechnieken, hoe werken ze en wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties? En op welke manier spelen de powertools van MontiPower hierin een rol? En op welke manier kan MontiPower worden gebruikt als lasslakreinigingsmachine?

Lasreiniging van (roestvrij) staal voorafgaand aan lassen

Niet alleen na het lassen; ook voorafgaand aan het lasproces is het zaak om staal en roestvrij staal goed schoon te maken en voor te bewerken. In de wereld van het lassen zijn verschillende lastechnieken te onderscheiden. De meest voorkomende lastechnieken zijn MIG, MAG, TIG. De laatst genoemde, TIG, wordt gezien als de lastechniek met het kwalitatief meest hoogstaande resultaat. Echter, de TIG-lastechniek is mogelijk op slechts een aantal materialen. Idealiter wordt de TIG-lastechniek alleen uitgevoerd op schoon materiaal. Staal is echter zeer gevoelig voor roest, walshuid en ander vuil. Bovendien zijn staalobjecten in veel gevallen voorzien van een verflaag of een andere coating. Mocht dit het geval zijn, dan is, voor een goed verloop en een optimaal resultaat, lasreiniging voorafgaand aan het lassen noodzakelijk.

Lasreiniging van (roestvrij) staal na het lassen

Ook na afloop van het lassen is een goede lasreiniging van groot belang. Gedurende het lasproces kunnen er namelijk verschillende soorten residu en vuil ontstaan. Een bekend voorbeeld van vuil dat ontstaat na het uitvoeren van laswerkzaamheden is slak. Slak is een bros materiaal dat in de meeste gevallen ontstaat bij de MIG- en MAG-lastechnieken. In zo’n geval ontstaat de slak meestal doordat het staalmateriaal van tevoren niet voldoende is ontdaan van vuil, roest, verf of andere coatings. Slak is niet in alle gevallen negatief. Soms wordt het slak zelfs met opzet geproduceerd, door de beschermende werking die het tijdens het lasproces heeft, tegen invloeden van buitenaf. Echter, nadat het slak zijn beschermende taak heeft uitgevoerd, blijft het achter op het gelaste object. Het is daarom belangrijk om na het lassen een grondige lasreiniging uit te voeren.

Welke apparatuur is er nodig voor lasreiniging?

Er zijn verschillende manieren om voor of na het lassen een lasreiniging uit te voeren. Voor het verwijderen van walshuid, roest, verf, coatings en ander vuil, voorafgaand aan het lasproces, wordt er in veel gevallen gebruik gemaakt van stralen. Het schoonmaken met behulp van straalmiddelen is bedoeld voor het schoonmaken, behandelen en bewerken van staal, roestvrij staal en andere metalen. Om dit te kunnen bewerkstelligen, kunnen verschillende straalmiddelen worden gebruikt. Oorspronkelijk is zandstralen de meest bekende en meest gebruikte manier, maar lasreinigng kan ook worden uitgevoerd met straalgrit, glas of plastic als straalmiddel. De straalmiddelen worden gedurende de lasreiniging met grote kracht op het stalen oppervlak aangebracht. Door deze grote kracht en het schurende effect dat door de inslag van het straalmiddel ontstaat, worden verf, roest, walshuid en vuil van het oppervlak verwijderd.

Ook voor de lasreiniging na het lassen, kan voor het verwijderen van slak en ander residu gebruik worden gemaakt van straalmiddelen. Maar dit is niet de enige manier van lasreiniging. Ook kan er gekozen worden voor mechanische reiniging door het oppervlak te schuren of een chemische lasreiniging door het oppervlak bijvoorbeeld te beitsen.

Nadelen lasreinigingsmethodes

Hoewel de verschillende manieren van lasreiniging al geruime tijd gehanteerd worden, kennen de verschillende technieken ook zo hun nadelen. Om te beginnen is het in veel gevallen noodzakelijk de hulp van een professionele partij in te schakelen om de lasreiniging uit te voeren. Aangezien het ene materiaal gevoeliger is voor de reiniging dan het andere, dient deze klus uitermate nauwkeurig en zorgvuldig te worden uitgevoerd. Het zorgt er voor dat zowel het stralen als de chemische en mechanische lasreiniging een tijdrovende en bovendien dure klus is. Maar dat is niet het enige. De verschillende technieken voor lasreiniging zijn niet alleen hardnekkig voor het staaloppervlak, maar kunnen ook mens, dier en milieu schade aandoen. Het is een probleem dat vooral bij zandstralen ondervonden wordt. Door de hoge snelheid waarmee de zandkorrels op het oppervlak worden gericht, breken de korrels in kleine deeltjes uiteen. Hierdoor kan het zand eenvoudig worden ingeademd door mens en dier, wat vervelende gezondheidsklachten op kan leveren. Bij de chemische lasreiniging worden vaak agressieve middelen gebruikt die op hun beurt ook schade aan kunnen richten voor de gezondheid van mens en dier. Bovendien ontstaan er bij chemische reiniging vaak dampen die schadelijk zijn voor het milieu.

De Bristle Blaster® en MBX®: de beste elektrische lasreinigingsmachines

Zoals gezegd, kennen de verschillende manieren van lasreiniging, naast hun voordelen, ook een groot aantal nadelen. Gebruikers moeten bij het verwijderen van het ontstane residu en vuil natuurlijk wel kunnen vertrouwen op de effectiviteit van het reinigingsgereedschap. MontiPower® biedt hiervoor de oplossing. De Bristle Blaster® en MBX® gereedschappen zorgen met hun speciaal ontwikkelde techniek voor de perfecte lasreiniging, zowel voorafgaand als na afloop van het lassen. De mechanische, handbediende machines laten het gelaste materiaal volledig intact. Slak en residue worden echter compleet van elke laag verwijderd. Hiermee biedt MontiPower de ideale methode om laswerk voor te bereiden op het aanbrengen van een coating. Het gemak en de veiligheid en snelheid van MontiPower® lasreiniging garandeert een uitstekend oppervlakteprofiel voor een optimale hechting van de coating, zodat de lasbescherming op lange termijn gewaarborgd wordt. Bovendien zijn de Bristle Blaster® en MBX® eenvoudig zelf te bedienen, waardoor u niet langer afhankelijk bent van externe partijen.

Hoe werken de roestvrij staal lasreinigingmachines van MontiPower?

De Bristle Blaster® en MBX® worden gekenmerkt door hun ronddraaiende borstel met herkenbare, kromme borstelpunten. De lasreiniging systemen voor staal en roestvrij staal zorgen niet alleen voor een effectieve reiniging van het gelaste oppervlak, maar ook voor een oppervlakteprofiel dat dient als perfecte nieuwe hechtingslaag. De lasreiniging met de Bristle Blaster® en MBX® werkt als volgt: gedurende het snelle ronddraaien van de borstel van de machines, worden borstelpunten met hun kromme uiteinden voor zeer korte tijd belemmerd door de ‘accelerator bar’. Door de kleine hapering in het ronddraaien, worden de borstelpunten met extra grote kracht vanachter de ‘accelerator bar’ losgelaten. Door de hoge snelheid waarmee dit gebeurt, komen de kromme borstelpunten van de Bristle Blaster® en MBX® met grote kracht in het oppervlak terecht. Bovendien worden de punten onmiddellijk teruggetrokken uit het oppervlak. De techniek zorgt niet alleen voor een effectieve reiniging, waardoor het object wordt ontdaan van roest, walshuid, verf en coatings, maar ook voor het ideale oppervlakteprofiel voor een nieuw hechtingslaag. Het maakt de Bristle Blaster® en MBX® het ideale alternatief voor zandstralen en andere lasreinigingstechnieken.

Kan MontiPower worden gebruikt als lasslakreinigingsmachine?

We begonnen deze tekst met de vraag: Kan MontiPower worden gebruikt als lasslakreinigingsmachine? Nu we de verschillende bestaande technieken voor lasreiniging, de nadelen hiervan én de werking van de powertools van MontiPower weten, kunnen we deze vraag volmondig met ‘ja’ beantwoorden. De revolutionaire techniek van de Bristle Blaster® en MBX® zorgt niet alleen voor een effectieve reiniging, maar ook voor een oppervlakteprofiel Het maakt de Bristle Blaster® en MBX® het ideale alternatief voor zandstralen en andere lasreinigingstechnieken.