abrasive blasting

Abrasief stralen

Stralen voorgoed verleden tijd met de powertools van MontiPower

Het gebruik van straalmiddelen is een techniek die al vele jaren wordt gehanteerd voor het schoonmaken en bewerken van verschillende soorten oppervlakten. Hierbij kan worden gedacht aan het verwijderen van roest, lak of andere lagen die een oppervlak bedekken. Hoewel het straalmiddelen al vele jaren worden gebruikt voor dergelijke klussen, kent deze methode ook zo zijn nadelen. Nadelen die met de powertools voorgoed verleden tijd zijn. Maar hoe gaat het reinigen met straalmiddelen eigenlijk in zijn werk? Wat zijn dan die nadelen? En op welke manier dienen de powertools van MontiPower dan als alternatief?

Wat is stralen?

Straalmiddelen worden vaak gebruikt om verschillende soorten oppervlakten – zoals staal of andersoortige metalen – schoon te maken, te behandelen of te bewerken. Er zijn verschillende soorten technieken die hiervoor gebruikt kunnen worden. Van oudsher is zandstralen de meest gebruikte manier van stralen. Door de jaren heen zijn hier steeds meer verschillende technieken voor in de plaats gekomen. Denk hierbij aan het stralen met bijvoorbeeld staalgrit, glas of plastic. In grote lijnen werken al deze manieren van stralen op dezelfde manier. Het straalmiddel wordt, in combinatie met lucht, met grote kracht op het object gestraald. Door de impact van het middel, schuurt het middel de te verwijderen laag van het oppervlak. Hierdoor wordt het object niet alleen schoongemaakt, maar ontstaat er bovendien een structuur in het oppervlak, die kan dient als hechtingslaag voor een nieuwe coating.

De meest bekende straaltechniek: ‘zandstralen’

‘Zandstralen’ is een van de bekendste technieken als het gaat om het schoonmaken met een abrasief middel. Het gebruik van abrasievens tijdens het stralen, zorgt voor het schurende effect, waardoor roest, walshuid, lak en andere coatings van het oppervlak kunnen worden verwijderd. Zoals gezegd, is het stralen met zand van oudsher een van de bekendste en meest gebruikte technieken. Toch loopt het gebruik van zand bij het schoonmaken met stralen steeds verder terug. Dit komt door de gevaren en andere nadelen van zandstralen, die door de jaren heen steeds meer aan het licht zijn gekomen. In sommige landen, waaronder in Nederland, is het tegenwoordig vanwege de gevaren zelfs verboden om te stralen met zandkorrels.

Stralen: de gevaren en de veiligheid

Door de hardnekkige werking van de abrasive ‘zandkorrel’, was ‘zandstralen’ jarenlang de populairste en meest gebruikte manier van stralen. Onderzoek wees echter uit dat ‘zandstralen’ niet alleen hardnekkig was voor het te reinigen of bewerken oppervlak, maar ook voor de gezondheid voor mens en dier. Door de grote kracht waarmee het op het object worden gestraald, vallen deze korrels in minuscule stukjes uiteen. De deeltjes zijn zó klein, dat deze eenvoudig ingeademd kunnen worden, wat vervelende ademhalings- en andere gezondheidsproblemen op kan leveren. De uitkomsten van het onderzoek naar de gevaren van het gebruik van zandkorrels leverden in veel landen een verbod op het stralen met zand op.

Alternatieve straalgereedschappen: De Bristle Blaster® en MBX®

De Bristle Blaster® en MBX® van MontiPower zijn dé nieuwe ontwikkelingen op het gebied van oppervlaktebehandeling. Door de speciaal ontwikkelde techniek met bijbehorende gepatenteerde borstels, zijn de powertools dé perfecte alternatieven voor de bestaande straalapparatuur. Met het gebruik van de Bristle Blaster® en MBX® van MontiPower is het stralen met verschillende soorten lossestraalmiddelen voorgoed verleden tijd. De tools zijn eenvoudig in gebruik, zijn – in tegenstelling tot stralen – geheel veilig en hebben bovendien een zeer effectieve werking. Niet alleen in het schoonmaken van oppervlakten, maar ook in het bewerken ervan. De borstels van de powertools zorgen met hun impact voor een profiel in het oppervlak die te vergelijken is met de hechtingslaag die ontstaat na het stralen. Op deze manier zijn de gereedschappen van MontiPower in al hun facetten het ideale alternatief voor zandstralen.

Hoe werken de abrasive borstels van MontiPower?

De Bristle Blaster® en MBX® van MontiPower zijn handbediende gereedschappen, die zijn voorzien van een ronddraaiende borstel. Deze speciaal ontworpen borstels worden gekenmerkt door hun punten met kromme uiteinden. Door het ronddraaien van de borstels, worden de verschillende soorten oppervlakten eenvoudig, snel en effectief opgeruwd en gereinigd. De kromme punten van de borstels spelen hierin een belangrijke rol. Deze punten worden tijdens het ronddraaien van de Bristle Blaster Borstel voor een zeer korte tijd tegengehouden door de zogenoemde ‘accelerator bar’. Door deze korte onderbreking, worden de punten – mede door de hoge snelheid waarmee de borstel ronddraait – met een extra grote vanachter de accelerator bar losgelaten. Deze techniek zorgt ervoor dat de kromme punten van de borstels bij aanraking van het te bewerken object onmiddellijk worden teruggetrokken, waardoor het oppervlak effectief wordt schoongemaakt en bovendien wordt voorzien van de kenmerkende micro-structuur. Het maakt de gereedschappen van MontiPower de ideale manier van oppervlaktebehandeling die bovendien in veel sectoren wordt gebruikt.

Alternatief voor abrasive blasting in verschillende sectoren

De powertools zorgen er met hun vele voordelen voor dat zij voor een groot aantal sectoren het ideale alternatief voor het schoonmaken met een straalmiddel zijn. Zoals gezegd, kunnen de traditionele manieren van stralen schadelijk zijn voor mens en dier, maar ook voor het milieu. Het maakt de Bristle Blaster® en MBX® van MontiPower onder andere een uitstekend alternatief voor oppervlaktebehandeling in de maritieme en de industriële sector. Bovendien spelen het gemak en de effectiviteit van de verschillende powertools in veel sectoren een belangrijke rol. Het werk in de openbare infrastructuur is hier een goed voorbeeld van. Het stralen van onder andere bruggen, sporen en snelwegen is een zeer tijdrovende en arbeidsintensieve klus, waar omwille van de tijd veel druk op staat. Bij het stralen van deze objecten worden werknemers bovendien blootsgesteld aan verschillende fijnstoffen en mogelijke chemicaliën. Met het gebruik van de Bristle Blaster® en MBX® van MontiPower is dit voorgoed verleden tijd. Het maakt de gereedschappen van MontiPower in een groot aantal sectoren de perfecte oplossing en het alternatief voor het schoonmaken met straalmiddelen vanwege onder andere de mogelijkheid tot afzuiging van stof en losse delen.

Frits Doddema

Frits Doddema

Author of MontiPower®

Leadership | Sales | Marketing | Development

Our CEO Frits Doddema, born in 1970, has a background in Industrial Coatings since 1998. He worked for Sigma Marine Coatings The Netherlands, Carboline Coatings for Germany/Central Europe, STOPAQ BV from the Netherlands, and SealforLife Industries before he joined MONTI - Werkzeuge GmbH in 2018. Since 2008 he works as the CEO/Partner.

He is passionate about alternating solutions which make a true difference. Nothing is impossible is his credo. To make the impossible possible, Frits and the management believe in just one idea to make it happen and to turn the company in a great firm. The innovative approach for game-changing blasting and paint solutions is hands-on keeping in mind the difficult field circumstances for operators, respecting nature and long term costs. The mission is to avoid any disagreement over quality of prep work and coating. Frits and his team push for non-hazardous long term corrosion prevention solutions to overcome any hassle out of a coating job ensuring the best possible bond. The world’s best coatings deserve the world’s best surface preparation. Like in daily life, preparation is everything. From different perspectives like Safety, Health, Ergonomics, Productivity, Recyclability, Co2 neutrality of the plant and the coating process, Substrate Compatibility, Corrosion Resistance, Frits and team are driven to come with improved unique contribution solutions to existing and new end markets.

News

The latest news about us

Comments are disabled.