BRUGGEN, SPOOR, HAVEN & SNELWEGEN

DE HOOFDOORZAAK VAN DEFECTEN IN STALEN INFRASTRUCTUUR

Tot de jaren tachtig van de vorige eeuw bevatten verven die voor de meeste stalen infrastructuur gebruikt werden rood lood en in sommige gevallen asbest. Inspectie en periodiek onderhoud aan deze openbare infrastructuur is een dure aangelegenheid door de hiermee gepaard gaande veiligheid-, gezondheid- & milieuproblemen voor de werknemer, het publiek en de omgeving.

ARBEIDSINTENSIEF EN RISICOVOL

Onderhoud aan staal van openbare infratstructuur bestaat uit het verwijderen van roest en verf, en het opnieuw coaten. Zandstralen is een zowel effectieve als efficiënte methode om op grote schaal verf te strippen, maar dit veroorzaakt een groot probleem. Gritstralen is buitengewoon risicovol en arbeidsintensief en het is het duurste onderdeel van onderhoud aan stalen bruggen. Werknemers moeten gedurende lange tijd krachten van 100N en meer in goede banen leiden, maar moeten zich gelijkertijd beschermen tegen blootstelling aan het fijne stof dat gevaarlijke chemicaliën bevat zoals Chroom-6.

DRAADLOZE STOFAFZUIGING

Daarnaast veroorzaken zandstraalmethoden ook milieuproblemen. Zandstralen zet de giftige coating om in een fijn stof dat zich in de directe omgeving van de werknemers bevindt zodat zij het kunnen inademen, maar dat ook neerslaat in het omringende milieu. Gezien de hoge toxiciteit en de omvangrijke gezondheidsschade die op lange termijn wordt veroorzaakt door lood/asbest of Chroom-6 houdende coatings, moeten onderhoudswerkzaamheden in het openbaar volledig ingeperkt worden om verontreiniging van het milieu en mogelijke risico’s voor de gezondheid van de bevolking te voorkomen. De keuze voor de oplossingen van MontiPower® inclusief draadloze stofafzuiging draagt dus bij aan een belangrijk effect op gezondheid, veiligheid en de economie.

Images_5628x2734px