Maritiem

VOORDELEN VAN MONTIPOWER® MARITIEM

Corrosie is een miljardenprobleem voor vaartuigen. Een goed geprepareerd oppervlak is vrij van vervuiling die vroegtijdige aantasting van oppervlakte-coatings kan veroorzaken waardoor de levensduur van een vaartuig wordt verkort. De beschermende coatings die op vrachtschepen gebruikt worden beschermen de ondergrond tegen water, roest, zuren, temperatuurextremen en andere elementen die corrosie en degradatie kunnen veroorzaken.

Als u het oppervlak van een schip tijdens de reinigings- en voorbereidingsfasen prepareert met de oplossingen van MontiPower, optimaliseert u het hechtproces van de beschermende coating waardoor het oppervlak beter beschermt blijft. De coating gaat langer mee en de onderhoudskosten van het schip pakken lager uit. Bij te vochtige, droge, koude of warme omstandigheden is het oppervlak van een schip kwetsbaar voor roest en verontreiniging.

BORSTELSTRALEN VERGELEKEN MET ZANDSTRALEN (LOS STRAALMIDDEL)

Borstelstralen is niet bijzonder arbeidsintensief of gevaarlijk vergeleken met zandstralen. Tijdens zandstralen moeten werknemers niet alleen krachten van meer dan 100N in goede banen leiden gedurende lange periodes, maar moeten ze ook voorzorgsmaatregelen nemen om blootstelling aan het stof dat gevaarlijke chemicaliën bevat, te voorkomen. Bovendien kleeft aan zandstralen ook milieubelasting. Zo zet zandstralen de giftige coating om in een fijn stof dat zich in de directe omgeving van de werknemers bevindt zodat zij het kunnen inademen, maar dat ook neerslaat in het omringende milieu.

DRAADLOZE STOFAFZUIGING

Gezien de hoge toxiciteit en de omvangrijke gezondheidsschade die op lange termijn wordt veroorzaakt door lood/asbest of Chroom-6 houdende coatings, moeten onderhoudswerkzaamheden in het openbaar volledig ingeperkt worden om verontreiniging van het milieu en mogelijke risico’s voor de gezondheid van de bevolking te voorkomen. De keuze voor de oplossingen van MontiPower® inclusief draadloze stofafzuiging draagt dus bij aan een belangrijk effect op gezondheid, veiligheid en de economie. Zelfs voor nieuwe schepen geldt dat de oppervlaktebehandeling essentieel is voor de prestaties van het vaartuig en voor het welzijn van de bemanning in relatie tot de coating.

Roterende borstels van staaldraad: Staaldraadborstels verwijderen wel poederige roest van een oppervlak, maar vastzittende roest.

Slijpschijf: Siliciumcarbide slijpschijven reinigen oneffen oppervlakken en door gaatjes aangetaste oppervlakken.

Zandstralen: Straalmiddel onder hoge druk verwijdert roest en andere verontreinigingen om een ruw oppervlak te creëren

Mechanisch ontkalken: Lemmets of kloppende hulpstukken verwijderen dikke roestaanslag en roestophopingen

Reinigende oplossmiddelen: Reinigingsmiddelen en chemicaliën die olie, vet en vuil verwijderen als voorbereiding van zandstralen

Waterstralen: Stralen met water onder zeer hoge druk verwijdert olie, verf en roest af zonder de bekende problemen van vast straalmiddel en resulterend stof

De beste tijd voor oppervlaktebehandeling en coating van een vaartuig is tijdens:

  • De bouw van het vaartuig
  • Reparaties
  • Gepland onderhoud
  • Restauraties
  • In droogdok