montigroup

Wat is oppervlaktebehandeling?

Oppervlaktebehandeling wordt gedefinieerd als “het reinigen of behandelen van het metaaloppervlak vóór het aanbrengen van een coating”. In de praktijk omhelst oppervlaktebehandeling een groot aantal dingen, die onder deze term vallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwijderen van walshuid, roest, koperslak of andere aantastingen aan het oppervlak. Ook het creëren van een profiel aan het metaaloppervlak valt onder oppervlaktebehandeling. Op deze manier ontstaat er een goede hechtingslaag tussen het object en de coating die erop aangebracht wordt.

Het belang van oppervlaktebehandeling

Oppervlaktebehandeling is noodzakelijk voor het aanbrengen van een (nieuwe) coating op een oppervlak. De voorbehandeling zorgt ervoor dat de nieuw aan te brengen laag goed zal hechten, wat de duurzaamheid van de coating bevordert. Om dit te bereiken dienen oude lagen als verf, walshuid, roest en ander vuil van het oppervlak te worden verwijderd. Bovendien zorgt oppervlaktebehandeling niet alleen voor het verwijderen van vuil; ook wordt er een profiel in het oppervlak gecreëerd, dat dient als hechtingslaag voor de nieuwe coating.

De fasen van oppervlaktebehandeling

Oppervlaktebehandeling kent verschillende fasen. Om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen, is het – ongeacht de techniek die toegepast wordt – belangrijk dat deze fasen elkaar nauwkeurig opvolgen en goed worden uitgevoerd. In totaal zijn er zes stappen te onderscheiden:

Beoordeling van de conditie

Voordat er met de oppervlaktebehandeling gestart kan worden, is het belangrijk om de huidige staat van het materiaal in kaart te brengen. Aan de hand hiervan kan er vervolgens worden bepaald wat er gedaan moet worden en welke techniek er voor de oppervlaktehandeling gehanteerd wordt. Wanneer dit niet of onzorgvuldig wordt gedaan, kan dit later in het behandelingsproces schade aan het materiaal opleveren.

Coating verwijderen

Als de huidige staat van het te behandelen materiaal is vastgesteld, kan de oude coating van het oppervlak worden verwijderd. Wanneer dit niet wordt gedaan en de nieuwe coating rechtstreeks op de oude coating wordt aangebracht, zullen er bubbeltjes, schilfering en andere schade ontstaan, waardoor de nieuwe coating snel los zal laten. Door de oude coating grondig te verwijderen, zal de nieuw aan te brengen coating mooi aan het oppervlak hechten.

Verwijderen van oppervlakteverontreinigingen

Niet alleen de oude coating; ook ander vuil dat zich op het oppervlak heeft ontwikkelt, dient verwijderd te worden. Na verloop van tijd kunnen er bijvoorbeeld roest, walshuid en andere vuilresten op het te behandelen oppervlak ontstaan. Net als bij het verwijderen van de oude coating, is het ook belangrijk om deze verontreinigen van het oppervlak te verwijderen. Wanneer dit niet goed gedaan wordt, kan ook dit leiden tot hechtingsproblemen van de nieuwe coating.

Verwijderen van los vuil

Naast het feit dat er roest, walshuid en ander vastzittend kan ontstaan, heeft een te behandelen oppervlak vaak ook te maken met loszittend vuil. Hierbij kan gedacht worden aan afgeschilferde of afgebrokkelde stukjes van de oude coating. Ook deze dienen, om de nieuwe coating goed te laten hechten, tijdens de oppervlaktebehandeling verwijderd te worden.

Hechtingsprofiel in het oppervlak aanbrengen

Wanneer de oude coating en alle soorten vuil zijn verwijderd, is het tijd om een profiel in het oppervlak aan te brengen. Wanneer er een goed oppervlakteprofiel is aangebracht, zal de nieuwe coating beter aanhechten dan op een gladde, egale ondergrond.

Droog het oppervlak

Als het hechtingsprofiel in de oppervlakte is aangebracht, is het tijd voor de zesde en laatste stap van de oppervlaktebehandeling: het drogen. Nieuwe coatings zullen in de meeste gevallen beter hechten op een droge oppervlakte dan op een natte oppervlakte. Wanneer de coating op een natte oppervlakte zou worden aangebracht zullen er bij het uitharden kleine graatjes in het materiaal ontstaan. Om dit te voorkomen, is het noodzakelijk het oppervlak eerst goed te drogen. Wanneer de zes stappen van oppervlaktebehandeling nauwkeurig en zorgvuldig worden uitgevoerd, zal de kans dat de nieuwe coating mooi aan het oppervlak zal hechten, aanzienlijk vergroot.

Methoden voor oppervlaktebehandeling

Door de jaren heen is er een groot aantal oppervlaktebehandelingen ontwikkeld. In de meeste gevallen worden, van oudsher, oppervlakten veelal behandeld door middel van stralen, maar ook chemisch reinigen en vuurstralen behoren tot de mogelijkheden. Maar hoe werken deze methoden eigenlijk en wat houden ze precies in?

Stralen

Een van de meest gebruikte methodes voor oppervlaktebehandeling is stralen. Hierbij wordt de oppervlakte onder handen genomen door een combinatie van lucht en een straalmiddel. Oorspronkelijk werd dit veelal met zand gedaan, maar dit werd in veel landen verboden. Tegenwoordig wordt er daarom ook gestraald met speciale straalkorrels van ander materiaal. De korrels hebben een schurende werking op het te behandelen oppervlak, waardoor roest en ander vuil van het object worden verwijderd. Stralen wordt niet alleen gebruikt voor het verwijderen van vuil; door de impact van de korrels in het oppervlak, ontstaat er bovendien een hechtingslaag voor de nieuwe coating.

Nevelstralen

Deze techniek wordt vaak gebruikt op de meer kwetsbare oppervlakten, maar is in principe op vele materialen toepasbaar. Het werkt als volgt: met een ronddraaiende spuit wordt het water op het oppervlak gespoten. Dit gebeurt niet onder hoge druk, maar met nevelstralen, waardoor het spuitmiddel over het te reinigen object glijdt. Door deze lage druk waarmee het water op het oppervlak wordt aangebracht, is deze manier van oppervlaktebehandeling minder efficiënt en ontstaat er bovendien geen profiel voor de nieuwe hechtingslaag.

Chemische reiniging

Andere veelgebruikte manieren voor het behandelen van oppervlakten zijn chemisch reinigen, waarbij het te verwijderen materiaal wordt verwijderd door het op te lossen in zuur, te slijpen en te polijsten. De chemische manier van oppervlaktebehandeling kan door het gebruik van zuur echter zeer hardnekkig zijn, zowel voor het behandelen materiaal als het milieu en de gezondheid van de mens.

Vlamstralen

Bij vlamstralen wordt er een gasvlam langs het te behandelen oppervlak gehouden, waardoor vuil en met name roestresten van het materiaal worden verwijderd. Echter, deze manier van oppervlaktebehandeling is niet erg effectief om alle roest te verwijderen en moet vaak worden toegepast naast andere technieken. Bovendien kan verkeerd gebruik van de vlam snel leiden tot schade aan het oppervlak.

Nadelen van oppervlaktebehandeling

De bovengenoemde methoden voor oppervlaktebehandeling zijn stuk voor stuk methoden die al jarenlang uitgevoerd worden. Toch is er door de jaren heen een groot aantal nadelen en gevaren van zandstralen van de verschillende methoden van oppervlaktebehandeling aan het licht gekomen.

Nadelen van zandstralen

Zoals eerder benoemd, is ‘zandstralen’ een veelgebruikte techniek voor het behandelen van substraten. Echter, het zand – of andere straalkorrels – hebben in veel gevallen een te hardnekkige werking voor het te behandelen oppervlak. De kracht waarmee de korrel in aanraking komt met het object is hevig, waardoor er snel en eenvoudig beschadigingen kunnen ontstaan tijdens het stralen. Doordat sommige materialen lastiger te bewerken zijn dan anderen, wordt aangeraden dit altijd door een professionele partij uit te laten voeren. Een intensieve klus, die bovendien de nodige voorbereiding vereist, wat maakt zandstralen een relatief dure manier van oppervlaktebehandeling. Maar dat is niet het enige.

‘Zandstralen’ kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en milieu. Dit gevaar schuilt vooral in de korrels die hierbij gebruikt worden. Door de grote druk die met het stralen gemoeid gaat, breken deze korrels in kleine deeltjes uiteen. Wanneer deze worden ingeademd, kan dit verschillende gezondheidsklachten als gevolg hebben. De risico’s die het zandstralen met zich meebrengt hebben er in veel landen voor gezorgd dat deze manier van oppervlaktebehandeling in veel landen is verboden.

Nadelen van chemische reiniging

Bij de chemische manier van oppervlaktebehandeling schuilt het gevaar in het zuur dat wordt gebruikt. Meestal gaat het hierbij om zoutzuur; een zeer agressief middel, dat bij contact met de mens voor de nodige problemen kan zorgen. Bovendien ontstaat er bij het werken met zoutzuur een damp die erg gevaarlijk kan zijn voor zowel mens, dier, als de nabije omgeving waarin gewerkt wordt.

De oplossing: oppervlaktebehandeling tools van MontiPower

De powertools van MontiPower zijn dé oplossing voor al uw problemen rondom oppervlaktebehandeling. De tools van MontiPower doen hetzelfde werk als de gebruikelijke technieken voor oppervlaktebehandeling, maar dan beter, effectiever én zonder alle bijkomende nadelen. Onze speciaal ontworpen technologie met draagbare, halfautomatische machines zorgt er niet alleen voor dat de oppervlakte wordt gereinigd, maar creëert bovendien de ruwheid voor de perfecte hechtingslaag voor de nieuwe coating. Het maakt de powertools van MontiPower het perfecte alternatief voor ‘zandstralen’

Wij bieden met onze Bristle Blaster® een zeer effectieve oplossingen voor het behandelen van oppervlakten. Roest, verf, walshuid; het verwijderen van de verschillende soorten vuil was nog nooit zo eenvoudig. Bovendien bent u met het gebruik van de oppervlaktebehandelingtools van MontiPower niet langer van externe partijen; het behandelen van oppervlakten doet u voortaan helemaal zelf. Met ons grote aanbod aan roterende, gepatenteerde borstels, vindt u bij MontiPower altijd een oplossing voor uw eigen specifieke situatie. Het maakt een investering in de powertools van MontiPower de perfecte investering die op korte termijn zowel tijd als geld zal besparen.

Hoe werken de oppervlaktebehandeling tools van MontiPower?

De Bristle Blaster® wordt gekenmerkt door een ronddraaiende borstel, die voorzien is van speciaal ontworpen, gepatenteerde kromme punten. De powertools, die bovendien eenvoudig in één hand te bedienen zijn, zorgen er met deze punten voor dat verschillende soorten oppervlakten op een snelle en eenvoudige manier behandeld kunnen worden. Dit werkt als volgt: de borstel van de Bristle Blaster® en MBX® draait op grote snelheid rond. De kromme punten van de borstel worden hierbij tegengehouden door een zogenoemde ‘accelerator bar’. Door de grote snelheid waarmee de borstel ronddraait, worden de punten van de borstel vervolgens met grote kracht achter de ‘accelerator bar’ vandaan geschoten. Door deze kracht, trekken de punten van de borstel zich onmiddellijk terug van het te behandelen oppervlak. Het zorgt niet alleen voor een effectieve verwijdering van roest of vuil, maar ook voor een micro-structuur, die zorgt voor de perfecte hechtingslaag voor een eventuele nieuwe coating.

Eenvoudige oppervlaktebehandeling in verschillende sectoren

Hun gemak en hun effectiviteit maken de Bristle Blaster® een veelgebruikte oppervlaktebehandelingtool in verschillende sectoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de productie en onderhoud van bruggen, sporen en snelwegen. Infrastructuur is een sector waarin het belangrijk is dat onderhoud niet alleen heel goed, maar ook veilig en snel gebeurt. Waar traditionele methoden voor oppervlaktebehandeling zeer arbeidsintensief en onveilig kunnen zijn, dragen de powertools van MontiPower juist bij aan een belangrijk effect op gezondheid, veiligheid en de economie. Ditzelfde geldt bijvoorbeeld voor de oppervlaktebehandeling in de industriële sector, waarin veel met gas en olie kan worden gewerkt, de maritieme sector, waarin het milieu een grote rol speelt of de lasindustrie, waar het zowel voor als na het lasproces zeer belangrijk is om het staal goed voor te behandelen en te reinigen voor de duurzaamheid van het object. Het maakt de powertools van MontiPower tal van vele situaties dé oplossing voor een effectieve oppervlaktebehandeling.

Frits Doddema

Frits Doddema

Author of MontiPower®

Leadership | Sales | Marketing | Development

Our CEO Frits Doddema, born in 1970, has a background in Industrial Coatings since 1998. He worked for Sigma Marine Coatings The Netherlands, Carboline Coatings for Germany/Central Europe, STOPAQ BV from the Netherlands, and SealforLife Industries before he joined MONTI - Werkzeuge GmbH in 2018. Since 2008 he works as the CEO/Partner.

He is passionate about alternating solutions which make a true difference. Nothing is impossible is his credo. To make the impossible possible, Frits and the management believe in just one idea to make it happen and to turn the company in a great firm. The innovative approach for game-changing blasting and paint solutions is hands-on keeping in mind the difficult field circumstances for operators, respecting nature and long term costs. The mission is to avoid any disagreement over quality of prep work and coating. Frits and his team push for non-hazardous long term corrosion prevention solutions to overcome any hassle out of a coating job ensuring the best possible bond. The world’s best coatings deserve the world’s best surface preparation. Like in daily life, preparation is everything. From different perspectives like Safety, Health, Ergonomics, Productivity, Recyclability, Co2 neutrality of the plant and the coating process, Substrate Compatibility, Corrosion Resistance, Frits and team are driven to come with improved unique contribution solutions to existing and new end markets.

News

The latest news about us

Comments are disabled.