Voor het bewerken en schoonmaken van verschillende soorten oppervlakten zijn verschillende technieken mogelijk. Een van de technieken die hier het meest voor worden gehanteerd, is nevelstralen. Nevelstralen is vergelijkbaar met andere manieren van abrasief stralen, maar kent één belangrijk verschil: waar er bij abrasief stralen gebruik wordt gemaakt van straalmiddel in combinatie met lucht (bijvoorbeeld zandstralen), wordt er bij nevelstralen water aan toegevoegd. Door de relatief lage kracht die hierbij gepaard gaat, wordt nevelstralen vooral gebruikt om lichte vervuiling van bijvoorbeeld gevels en muren te verwijderen, maar het stralen met water kan in de meeste gevallen ook worden ingezet voor het verwijderen van roest, walshuid, koperslak, coatings en ander vuil.

Hoe werkt een nevelstraalmachine?

Voor het gebruik van een nevelstraalmachine zijn er twee elementen nodig: water en een straalmiddel. In de meeste gevallen wordt zand toegevoegd aan het water, maar tegenwoordig zijn er ook speciale straalmiddelen die hierbij gebruikt kunnen worden. Het water en het straalmiddel worden binnen in de nevelstraalmachine met elkaar gemengd, waarna het mengsel op het te behandelen oppervlak aan wordt gebracht. De druk van de nevelstraalmachine is hierbij zelf te bepalen, maar zal te allen tijde vele malen lager liggen dan bij andere straalmethodes. Door de lage druk die hierbij gehanteerd wordt, komt er geen krachtige straal rechtstreeks op het oppervlak terecht, maar glijdt het straalmateriaal geleidelijk over het oppervlak heen. Hierdoor is nevelstralen vooral geschikt voor het behandelen van de meer kwetsbare oppervlakken en het verwijderen van lichte vervuiling.

Nevelstralen vs. droog stralen

Nevelstralen en de droge varianten van abrasief stralen zijn in vele opzichten met elkaar te vergelijken. Het grootste verschil zit hem in het feit dat er bij nevelstralen water aan het straalmiddel wordt toegevoegd. Het water heeft als het ware een dempende werking op het straalmiddel, waardoor het een veel minder agressieve werking op het te behandelen oppervlak heeft dan droog stralen. Bij grovere vervuiling wordt dan ook vaak de voorkeur gegeven aan droog stralen in plaats van nevelstralen. Bij de meer delicate materialen is nevelstralen dan weer een uitstekend alternatief voor zandstralen. Een ander groot voordeel van nevelstralen ten opzichte van droog stralen is de minimale hoeveelheid stof die er vrijkomt bij de behandeling van het oppervlak. Bij droog stralen slaat het straalmiddel harder in het oppervlak, waardoor het materiaal in kleine stukjes uiteenvalt en er veel stof kan ontstaan. Door de lage kracht plus het feit dat er water is toegevoegd, blijft de hoeveelheid stof bij nevelstralen beperkt tot een minimum.

Nadelen nevelstralen

Nevelstralen kent een aantal grote voordelen. Zo is het gebruik van nevelstraalmachines uitermate geschikt voor het gebruik op kwetsbare oppervlakken en is vuil zeer nauwkeurig te verwijderen. Toch kent nevelstralen ook een aantal nadelen ten opzichte van andere manieren voor oppervlaktebehandeling. Is een oppervlak bijvoorbeeld sterk bevuild met roest, verf of andere coatings? Dan is dit, door de relatief lage kracht, vaak niet volledig met nevelstralen te verwijderen. In het verlengde hiervan schuilt nog een nadeel van nevelstralen. Wanneer een staaloppervlak wordt ontdaan van vuil en coatings door middel van een droge straaltechniek, ontstaat er hierbij, door de relatief harde inslag van het straalmiddel, een oppervlakteprofiel in het behandelde materiaal. Dit profiel kan vervolgens dienen als hechtingslaag voor de eventueel nieuw aan te brengen coating. Doordat de kracht van deze inslag bij nevelstralen vele malen lichter is, zal dit profiel hierbij in veel mindere mate ontstaan. Hierdoor wordt in veel gevallen de voorkeur gegeven aan droog stralen, terwijl ook dit de nodige nadelen kent.

Alternatief gereedschap voor nevelstralen

Wanneer het gaat om kwetsbare te behandelen oppervlakken is nevelstralen een uitstekende optie. Wanneer er meer sprake is van hevigere bevuiling, wordt vaak de voorkeur gegeven aan droog stralen. Toch kleven er zowel aan nevelstralen als droog stralen ook nadelen. Zo is droog stralen in veel gevallen vaak weer té hardnekkig, waardoor er schade kan ontstaan en zijn beide straalmethoden bovendien lastig om zelf uit te voeren. Hierom wordt altijd geadviseerd om dit te laten doen door een professionele partij, wat stralen weer een relatief dure klus maakt.

Met de Bristle Blaster® en MBX® van MontiPower zijn nu dé alternatieve gereedschappen voor nevelstralen en droog stralen op de markt. De handbediende gereedschappen bieden alle voordelen van beide straalmethoden, exclusief alle nadelen die hierbij komen kijken. De machines zijn eenvoudig zelf te bedienen, hebben een effectieve en krachtige werking en er komen bovendien geen schadelijke straalmiddelen bij kijken. Zowel nevelstralen als droogstralen zijn dan ook voorgoed verleden tijd met de komst van de Bristle Blaster® en MBX®.

Hoe werken de alternatieve nevelstraalmachines?

De Bristle Blaster® en MBX® zijn handbediende, elektrische powertools, die worden gekenmerkt door hun ronddraaiende borstel. Deze ronddraaiende borstel is voorzien van speciaal ontworpen, kromme borstelpunten, waarmee het oppervlak met eenzelfde kinetische energie wordt behandeld als bij de verschillende abrasieve straaltechnieken, zoals vacuümstralen, bead blasting en werpstralen. Verder zijn de Bristle Blaster® en MBX® uitgerust met een zogeheten ‘accelerator bar’, die zorgt voor een zeer korte vertraging in het ronddraaien van de borstel. Doordat de borstelpunten vervolgens met een extra grote kracht achter de ‘accelerator bar’ vandaan komen, is de inslag van de punten in het te behandelen oppervlak zeer krachtig. Door deze krachtige inslag, ontstaat er eenzelfde structuur in het oppervlak als bij de verschillende droge straaltechnieken. Het profiel dat in het oppervlak achterblijft na het behandelen met de Bristle Blaster® en MBX®, kan vervolgens als hechtingslaag worden gebruikt voor een nieuw aan te brengen coating. Het maakt de powertools van MontiPower het perfecte alternatief voor nevelstralen en andere straaltechnieken.

Frits Doddema

Frits Doddema

Author of MontiPower®

Leadership | Sales | Marketing | Development

Our CEO Frits Doddema, born in 1970, has a background in Industrial Coatings since 1998. He worked for Sigma Marine Coatings The Netherlands, Carboline Coatings for Germany/Central Europe, STOPAQ BV from the Netherlands, and SealforLife Industries before he joined MONTI - Werkzeuge GmbH in 2018. Since 2008 he works as the CEO/Partner.

He is passionate about alternating solutions which make a true difference. Nothing is impossible is his credo. To make the impossible possible, Frits and the management believe in just one idea to make it happen and to turn the company in a great firm. The innovative approach for game-changing blasting and paint solutions is hands-on keeping in mind the difficult field circumstances for operators, respecting nature and long term costs. The mission is to avoid any disagreement over quality of prep work and coating. Frits and his team push for non-hazardous long term corrosion prevention solutions to overcome any hassle out of a coating job ensuring the best possible bond. The world’s best coatings deserve the world’s best surface preparation. Like in daily life, preparation is everything. From different perspectives like Safety, Health, Ergonomics, Productivity, Recyclability, Co2 neutrality of the plant and the coating process, Substrate Compatibility, Corrosion Resistance, Frits and team are driven to come with improved unique contribution solutions to existing and new end markets.

News

The latest news about us

Comments are disabled.