montigroup

Lassen

Lassen is een verbindingstechniek die gebruikt wordt om twee materialen tot één geheel te maken. Wanneer materialen worden gelast, worden deze onder zeer hoge temperaturen, in combinatie met hoge druk, aan elkaar vastgemaakt. Hierbij wordt een klein gedeelte van het te koppelen materiaal vloeibaar gemaakt, om de bevestiging van beide objecten mogelijk te kunnen maken. Door twee vrijwel identieke materialen te gebruiken, ontstaat er continuïteit tussen beide objecten. Lassen wordt vooral gebruikt bij bij het samenvoegen van staalobjecten, maar kan ook worden toegepast op bijvoorbeeld roestvrij staal, aluminium en sommige kunststoffen. Om het lasproces tot een goed einde te brengen, dienen de materialen in ieder geval smeltbaar te zijn.

Verschillende lastechnieken

Hoewel lassen in de meeste gevallen in grote lijnen op dezelfde werkwijze gaat, zijn er toch verschillende lastechnieken te onderscheiden. Welke lastechniek in welke situatie het best gehanteerd kan worden, hangt af van de situatie en het doel waarmee de materialen gelast worden. Om de verschillen tussen de verschillende lastechnieken uit te kunnen leggen, zullen we de drie meest gebruikte manieren van lassen onder de loep nemen.

Elektrode lassen

Elektrode lassen staat in de wereld van het lassen ook wel bekend als lassen met beklede elektroden of booglassen. Deze manier van lassen wordt vooral gebruikt bij het lassen van staal en roestvrij staal, maar is ongeschikt voor aluminium. Bij elektrode lassen maak je gebruik van een lasapparaat in combinatie met een pakketje beklede elektroden. Deze elektroden zijn bedoeld als toevoegmateriaal een het lasproces en zullen naarmate het proces zich vordert vastsmelten aan het te lassen object. Bij dit smeltproces zal er vervolgens een slak op het staalobject ontstaan. Slak is een bros materiaal dat in de meeste gevallen ontstaat doordat het staalmateriaal van tevoren niet voldoende is ontdaan van vuil, roest, verf of andere coatings. Deze slak kan na afloop van het lassen worden verwijderd. Doordat de elektroden bekleed zijn, is het gebruik van een beschermgas, dat bij andere manieren van lassen wel vaak nodig is, in dit geval niet noodzakelijk. Dit zorgt ervoor dat elektrode een van de weinige straalmethoden is die buiten uitgevoerd mag worden. Een ander voordeel van elektrode lassen is dat het relatief goedkoop en makkelijk uit te voeren is. Het maakt elektrode lassen de meest geschikte lastechniek voor thuisklussers en snelle lasklussen waarbij het uiterlijk van het eindresultaat relatief weinig ter zake doet.

TIG lassen

Een andere veel gehanteerde manier van lassen is TIG (Tungsten Inert Gas). Waar elektrode veelal gebruikt wordt door thuisklussers en relatief snelle, eenvoudige lasklussen, wordt TIG-lassen over het algemeen als de moeilijkste lastechniek bestempeld. Dit heeft te maken met het feit dat bij TIG-lassen, bij het toevoegen van het toevoegmateriaal, gedurende het hele lasproces twee handen benodigd zijn. Waar met de ene hand de lastoorts vastgehouden moet worden, wordt met de andere hand het toevoegmateriaal bijgevoegd. Hierdoor is TIG lastiger uit te voeren en kost het bovendien relatief veel tijd. Daartegenover staat wel dat TIG-lassen, wanneer het goed wordt uitgevoerd, qua uiterlijk het mooiste resultaat geeft. Wanneer er gedetailleerde lasklussen uitgevoerd dienen te worden, waarbij het uiterlijk een belangrijke factor is, is TIG-lassen de aangewezen techniek. Bovendien is TIG lassen een erg schone manier van lassen, waarbij er niet snel slak en ander vuil zal ontstaan.

MIG/MAG-lassen

De lastechniek die over het algemeen als meest makkelijk wordt gezien is MIG/MAG-lassen. MIG-lassen (Metal Inert Gas) en MAG-lassen (Metal Active Gas) verschillen onderling alleen in het type gas dat gebruikt wordt, maar kennen verder exact dezelfde manier van werken. De lastechniek wordt gekenmerkt door het gebruik van een constante spanning, waardoor er een boog ontstaat tussen de lasdraad en het te lassen materiaal. De lasdraad dient hierbij in eerste instantie als elektrode, maar wanneer deze smelt ook als toevoegmateriaal, waardoor MIG/MAG-lassen een relatief veel snellere lastechniek is dan de andere methoden van lassen. Hierdoor is MIG/MAG een van de meest gebruikte lastechnieken in de lasindustrie en bij grote bedrijven. Gezien het feit dat de MIG/MAG niet buiten mag worden toegepast en het materiaal bovendien relatief veel geld kost, is dit echter niet een techniek die snel door een thuisklusser gehanteerd zal worden. Bovendien is ook de hoeveelheid vuil, in vergelijking met bijvoorbeeld TIG-lassen, relatief veel te noemen.

Lassen: de voor- en nadelen

Lassen is niet de enige manier om twee materialen aan elkaar vast te maken. Een verbinding met een bout en een moer behoort bijvoorbeeld ook tot de mogelijkheden. Toch kent een lasverbinding verschillende voordelen vergeleken met andere manieren van verbinden.

Allereerst is een verbinding door middel van lassen zeer stevig. Doordat er continuïteit in beide objecten ontstaat, is de verbinding nauwelijks terug te zien en kan er met recht worden gesproken van één stevig geheel. Bovendien is een lasverbinding relatief eenvoudig aan te brengen. Waar er bij het creëren van een verbinding met bouten en moeren eerst gaten in het materiaal gemaakt dienen te worden, is dit bij lassen niet nodig.

Hoewel lassen dus een groot aantal voordelen kent, zijn er ook nadelen van lassen te verzinnen. Zo is een lasverbinding definitief en niet demonteerbaar. Dit kan aan de ene kant als groot voordeel worden gezien, maar kan, wanneer de verschillende onderdelen na verloop van tijd toch uit elkaar gehaald moeten worden, toch als nadeel uitpakken. Bovendien is lassen niet bij alle materialen mogelijk. Zoals gezegd, wordt lassen vooral uitgevoerd bij staal, roestvrij staal en aluminium, maar is dit wel alleen mogelijk bij gebruik van twee min of meer dezelfde materialen. Wanneer er twee verschillende materialen aan elkaar gemaakt dienen te worden, is lassen geen optie. Ook kan, zoals eerder genoemd, er bij verschillende lastechnieken slak en ander vuil ontstaan, dat na het lasproces gereinigd moet worden. Gelukkig bieden de powertools van MontiPower daarvoor dé oplossing.

Lasreiniging met de Bristle Blaster® en MBX® MontiPower

De Bristle Blaster® en MBX® van MontiPower zijn de revolutionaire gereedschappen op het gebied van oppervlaktebehandeling en -reiniging. De handbediende tools zijn niet alleen geschikt voor het verwijderen van roest, coatings en vuil, maar kunnen bovendien worden ingezet bij de lasreiniging, voor het verwijderen van slak en ander residu. De precieze en effectieve werking van de ronddraaiende borstel van de Bristle Blaster® en MBX® zorgen voor een grondige vervuiling, zonder beschadiging van het zojuist gelaste materiaal. Niet alleen na afloop van het lasproces; ook voordat er begonnen wordt met lassen, kan reiniging van het metaal benodigd zijn. Wanneer het te lassen object is bedekt met een walshuid, roest of ander vuil, is het verwijderen hiervan noodzakelijk om tot een perfect resultaat te komen. De powertools zorgen, zowel voorafgaand als na afloop van het lasproces, voor een snelle, effectieve en bovendien zeer eenvoudig uit te voeren reiniging.

Frits Doddema

Frits Doddema

Author of MontiPower®

Leadership | Sales | Marketing | Development

Our CEO Frits Doddema, born in 1970, has a background in Industrial Coatings since 1998. He worked for Sigma Marine Coatings The Netherlands, Carboline Coatings for Germany/Central Europe, STOPAQ BV from the Netherlands, and SealforLife Industries before he joined MONTI - Werkzeuge GmbH in 2018. Since 2008 he works as the CEO/Partner.

He is passionate about alternating solutions which make a true difference. Nothing is impossible is his credo. To make the impossible possible, Frits and the management believe in just one idea to make it happen and to turn the company in a great firm. The innovative approach for game-changing blasting and paint solutions is hands-on keeping in mind the difficult field circumstances for operators, respecting nature and long term costs. The mission is to avoid any disagreement over quality of prep work and coating. Frits and his team push for non-hazardous long term corrosion prevention solutions to overcome any hassle out of a coating job ensuring the best possible bond. The world’s best coatings deserve the world’s best surface preparation. Like in daily life, preparation is everything. From different perspectives like Safety, Health, Ergonomics, Productivity, Recyclability, Co2 neutrality of the plant and the coating process, Substrate Compatibility, Corrosion Resistance, Frits and team are driven to come with improved unique contribution solutions to existing and new end markets.

News

The latest news about us

Comments are disabled.