montigroup

Het behandelen en schoonmaken van metaaloppervlakten is op een aantal manieren mogelijk. Twee begrippen die hierbij vaak terugkomen zijn zandstralen en abrasief stralen. Beide technieken zijn bekende behandelmethoden die veel gebruikt worden of in het verleden gebruikt werden. Maar hoe werken deze behandeltechnieken eigenlijk? En wat zijn nu precies de verschillen tussen zandstralen en abrasief stralen?

Wat is zandstralen?

Het stralen met zand is van oudsher een van de meest gebruikte en bekende manieren van oppervlaktebehandeling. Als sinds het eind van de 19e eeuw wordt zandstralen als behandelingsmethoden van diverse soorten oppervlakten uitgevoerd. Door de effectieve werking van het zandstralen, werd het al snel in vele sectoren succesvol geïntroduceerd.

Zandstralen is een techniek gebaseerd op twee componenten: zand en lucht. Door de combinatie van beide onder hoge druk op het te behandelen oppervlak aan te brengen, wordt dit op een grondige manier snel ontdaan van walshuid, koperslak, vuil of eventuele coatings. Al snel werd ontdekt dat de zandstralen niet alleen effectief waren voor het verwijderen van vuil en coatings; er ontstond door de grote kracht waarmee de zandkorrels het oppervlak raakten bovendien een soort afdruk in het materiaal. Dit profiel diende uitstekend als hechtingslaag voor een eventuele nieuwe coating.

De gevaren van zandstralen

Door de effectieve werking en de voordelen die zandstralen met zich meebracht, werd het al snel de nummer 1 methode om oppervlakten te behandelen en schoon te maken. Toch werden er door de jaren heen ook steeds meer nadelen en gevaren van zandstralen ontdekt, die vooral te maken hadden met gezondheidsrisico’s. Dit komt voort uit de manier waarop kwartszand – dat veelal bij zandstralen gebruikt werd – is opgebouwd. Het zand bevat kwartsstof, dat bij de mens zeer schadelijke gezondheidsproblemen op kan leveren. Zo kan kwartszand, wanneer dit door de mens wordt ingeademd onder andere silicose veroorzaken. De deeltjes kwarts die in het zand zijn verwerkt, hopen zich hierbij op in de longen, wat uiteindelijk zeer ernstige en zelfs dodelijke gevolgen kan hebben. Door de ontdekking van deze hevige gezondheidsrisico’s is het stralen met zand in vele landen eind jaren 50 van de twintigste eeuw verboden.

Zandstralen vs. abrasief stralen

Na het verbieden van het zandstralen, werd er in de straalindustrie druk op zoek gegaan naar vervangende straalmiddelen voor het behandelen en schoonmaken van oppervlakten. Er werden verschillende mogelijkheden uitgetest, waar onder andere materialen als staalgrit, glas en plastic als succesvol werden bevonden. Het stralen met deze verschillende straalmiddelen wordt ook wel abrasief stralen genoemd. Net als bij het traditionele zandstralen, wordt dit straalmiddel in combinatie met lucht middels een straalmachine op het te behandelen oppervlak aangebracht. Gezien de grote kracht waarmee dit gebeurt, ontstaat ook hierbij een hechtingsprofiel in het oppervlak.

Ondanks het feit dat zandstralen en abrasief stralen verschillende straalmiddelen betreft, worden beide termen in de hedendaagse straalindustrie vaak door elkaar gebruikt. In zekere zin is zandstralen synoniem komen te staan voor het abrasief stralen zoals we dat nu kennen. Wanneer er tegenwoordig wordt gesproken van ‘zandstralen’ wordt dus niet het letterlijke stralen met zand als straalmiddel bedoeld, maar het stralen met speciaal straalgrit, plastic of een van de andere alternatieve straalmiddelen.

Stralen vs. de powertools van MontiPower

Met de intrede van abrasief stralen zijn de gezondheidsrisico’s van het zandstralen de kop in gedrukt. Toch kleven er aan het abrasief stralen ook de nodige nadelen. Allereerst heeft abrasief stralen vaak een te krachtige werking op het te behandelen oppervlak. Hierdoor worden niet alleen vuil en coatings eenvoudig verwijderd, maar kan ook het object zelf eenvoudig beschadigingen oplopen. Om de verschillende straalmethoden goed uit te voeren, wordt daarom aangeraden om dit altijd door een professioneel straalbedrijf uit te laten voeren. Dit maakt abrasief stralen echter een relatief dure bezigheid, waarbij u bovendien altijd afhankelijk bent van een externe partij.

De Bristle Blaster® en MBX® van MontiPower zijn dé oplossingen voor de verschillende nadelen die zandstralen, maar ook het abrasief stralen met zich meebrengen. De handbediende, elektrisch aangedreven gereedschappen voor oppervlaktebehandeling bieden dezelfde effectieve werking als bij het zandstralen en abrasief stralen, zónder de nadelen die de verschillende straalmethoden met zich meebrengen. Vuil en coatings worden eenvoudig en snel verwijderd, de gereedschappen zijn zelf te bedienen en bovendien zorgen de speciaal ontworpen kromme borstelpunten van de Bristle Blaster® en MBX® ervoor dat er, net als bij het zandstralen en abrasief stralen, een hechtingslaag in het oppervlakte ontstaan. Een win-winsituatie.

.

Frits Doddema

Frits Doddema

Author of MontiPower®

Leadership | Sales | Marketing | Development

Our CEO Frits Doddema, born in 1970, has a background in Industrial Coatings since 1998. He worked for Sigma Marine Coatings The Netherlands, Carboline Coatings for Germany/Central Europe, STOPAQ BV from the Netherlands, and SealforLife Industries before he joined MONTI - Werkzeuge GmbH in 2018. Since 2008 he works as the CEO/Partner.

He is passionate about alternating solutions which make a true difference. Nothing is impossible is his credo. To make the impossible possible, Frits and the management believe in just one idea to make it happen and to turn the company in a great firm. The innovative approach for game-changing blasting and paint solutions is hands-on keeping in mind the difficult field circumstances for operators, respecting nature and long term costs. The mission is to avoid any disagreement over quality of prep work and coating. Frits and his team push for non-hazardous long term corrosion prevention solutions to overcome any hassle out of a coating job ensuring the best possible bond. The world’s best coatings deserve the world’s best surface preparation. Like in daily life, preparation is everything. From different perspectives like Safety, Health, Ergonomics, Productivity, Recyclability, Co2 neutrality of the plant and the coating process, Substrate Compatibility, Corrosion Resistance, Frits and team are driven to come with improved unique contribution solutions to existing and new end markets.

News

The latest news about us

Comments are disabled.