Logo Monti Group

Metaalvoorbehandeling voor verf

Metaaloppervlakten staan bekend om hun lange levensduur en het weinige onderhoud dat het nodig heeft. Toch is het, voor een optimaal resultaat, niet onverstandig om metaal regelmatig te bewerken, behandelen en eventueel te voorzien van een nieuwe verflaag. Bent u bijvoorbeeld van plan om uw huis opnieuw te schilderen? Ook dan zal u veel metalen onderdelen tegenkomen. Kozijnen, pijpen, dakgoten; het zijn stuk voor stuk metaaloppervlakten die u in dat geval van een nieuwe verflaag moet voorzien. Gelukkig is metaal een ondergrond die uitermate geschikt is voor het aanbrengen van verf, míts dit op de juiste manier gebeurt. Het aanbrengen van verf op metaal vergt namelijk de nodige voorbereiding. Zo is het belangrijk om het metaal goed schoon te maken en te schuren. Uiteraard dient de oude verflaag te worden verwijderd, maar het metaaloppervlak dient ook te worden ontdaan van eventueel roest, walshuid of ander vuil. Als dit niet op de juiste manier gebeurt, zal de nieuwe verflaag niet goed hechten aan het metaal, waardoor het vroeg op laat los zal laten en af zal bladderen. Een goede metaalvoorbereiding voor verf is hierom essentieel, om tot een perfect resultaat te komen.

Waarmee kun je metaal schoonmaken voor verven?

Het voorbehandelen en schoonmaken van metaal voorafgaand aan verven kent verschillende fasen. Om te beginnen is het dus belangrijk dat vuil, verf, walshuid en andere coatings op een correcte manier worden verwijderd. Maar waarmee kun je metaal nu het beste schoonmaken voordat je start met verven? Hiervoor is een aantal verschillende opties mogelijk, die ieder zo zijn plus-, maar ook minpunten hebben.

Van oudsher wordt metaal, voorafgaand aan het aanbrengen van een verflaag, in de meeste gevallen schoongemaakt en voorbehandeld door middel van stralen. Stralen is het onder hoge druk aanbrengen van een combinatie van lucht en een straalmiddel, om het metaal op deze manier schoon te maken en te ontdoen van coatings en vuil. Hiervoor kunnen verschillende straalmiddelen worden gebruikt. De oorspronkelijke en meest bekende vorm van stralen is het stralen met behulp van zandkorrels, maar door de jaren heen is er een groot aantal andere straaltechnieken ontwikkeld. Hierbij kunt u denken aan het stralen met glas of korund, maar ook aan nevelstralen door middel van water.

Zandstralen en het stralen met andere straalmiddelen zijn veelgebruikte technieken door de effectieve werking die ze hebben. Door de grote kracht waarmee het straalmiddel op het metaal wordt aangebracht, worden vuil en coatings grondig verwijderd. Doordat dit met een dermate hoge druk gebeurt, krijgt het metaaloppervlak, door de hevige inslag van het straalmiddel, bovendien een profiel dat gebruikt kan worden als hechtingslaag voor de nieuw aan te brengen verflaag. Al deze voordelen van het stralen doen vermoeden dat het dé ideale manier is om metaal schoon te maken voor verven, maar niets is minder waar. Stralen kent, naast de voordelen dat het biedt, ook de nodige nadelen.

Nadelen metaalvoorbehandeling voor verf

Naarmate de jaren vorderden en er steeds meer en vaker gebruik werd gemaakt van zandstralen, kwamen er toch ook steeds meer nadelen van het stralen met zand aan het licht. Zo werden er bijvoorbeeld verschillende gevaren van zandstralen ontdekt. Deze gevaren schuilen vooral in het feit dat de zandkorrels in kleine stukjes uiteenvallen, waardoor het zand gemakkelijk en ongemerkt ingeademd kunnen worden. Deze kleine zandkorrels, en vooral de kleine deeltjes kwarts die in het straalzand zijn verwerkt, kunnen bij aanraking met de mens zeer vervelende, ernstige en zelfs dodelijke gezondheidsklachten opleveren. Het maakt het zandstralen aan de ene kant dus niet alleen erg hardnekkig voor te verwijderen vuil, maar aan de andere kant ook zeer hardnekkig voor de gezondheid van de mens. Mede hierdoor is het stralen met kwartszand in de meeste landen al geruime tijd verboden.

Door het verbod op het stralen met zand dat in vele landen geldt, hebben de andere straalmethoden de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Probleem opgelost, zou je zeggen, maar ook het stralen met bijvoorbeeld glas, korund of nevelstralen kennen zo hun nadelen. Zoals gezegd, is stralen een zeer hardnekkige manier van metaalvoorbehandeling. Dit zorgt ervoor dat de meer kwetsbare oppervlakten niet geschikt zijn voor de voorbehandeling met stralen. Bovendien maakt het stralen een nauwkeurige klus, die idealiter altijd door een professionele partij uitgevoerd dient te worden. Dit maakt gritstralen niet alleen een lastig uit te voeren, tijdrovende en bovendien erg dure klus.

Metaal voorbehandelen voor verf met de powertools van MontiPower

Vanwege de eerdergenoemde nadelen die aan het stralen met zand en andere straalmiddelen kleven, is MontiPower op zoek gegaan naar een passend alternatief. Want het voorbehandelen van metalen oppervlakten, dat moest toch op een handigere en bovendien efficiëntere manier kunnen? Met de Bristle Blaster® en MBX® biedt MontiPower nu hét alternatief voor zandstralen. Deze handbediende powertools bieden alle voordelen van de traditionele straalmethoden en zijn bovendien dé oplossing voor alle nadelen die deze met zich meebrengen. Zo zijn de Bristle Blaster® en MBX® 100% veilig voor zowel mens als milieu, omdat er geen materiaal onder hoge druk wordt gebruikt. Ook zijn de powertools van MontiPower zeer eenvoudig te bedienen. Dit zorgt ervoor dat u de Bristle Blaster® en MBX® gewoon zelf kunt gebruiken, waarmee u niet alleen een hoop tijd, maar ook geld bespaart.

Hoe werkt de metaalvoorbehandeling met de Bristle Blaster® en MBX®?

De Bristle Blaster® en MBX® werken volgens een speciaal ontwikkelde, gepatenteerde techniek. De elektrische aangedreven gereedschappen van MontiPower worden gekenmerkt door een ronddraaiende borstel met gebogen borstelpunten. Deze borstelpunten zijn zo ontworpen om het metaaloppervlak te bewerken met een kinetische energie die vergelijkbaar is als met het traditionele zandstralen. Bovendien zijn de powertools uitgerust met een zogeheten ‘accelerator bar’ waarachter de borstelpunten tijdens het ronddraaien als het ware even achter blijven haken. Deze zeer korte hapering in het ronddraaien zorgt ervoor dat de punten met extra hoge kracht in het metaaloppervlak terechtkomen. Hierdoor wordt het oppervlak niet alleen zeer eenvoudig en effectief ontdaan van vuil, roest en coatings, maar ontstaat er bovendien een micro-afdruk die dient als hechtingsoppervlak voor de aan te brengen verflaag.

Frits Doddema

Frits Doddema

Author of MontiPower®

Leadership | Sales | Marketing | Development

Our CEO Frits Doddema, born in 1970, has a background in Industrial Coatings since 1998. He worked for Sigma Marine Coatings The Netherlands, Carboline Coatings for Germany/Central Europe, STOPAQ BV from the Netherlands, and SealforLife Industries before he joined MONTI - Werkzeuge GmbH in 2018. Since 2008 he works as the CEO/Partner.

He is passionate about alternating solutions which make a true difference. Nothing is impossible is his credo. To make the impossible possible, Frits and the management believe in just one idea to make it happen and to turn the company in a great firm. The innovative approach for game-changing blasting and paint solutions is hands-on keeping in mind the difficult field circumstances for operators, respecting nature and long term costs. The mission is to avoid any disagreement over quality of prep work and coating. Frits and his team push for non-hazardous long term corrosion prevention solutions to overcome any hassle out of a coating job ensuring the best possible bond. The world’s best coatings deserve the world’s best surface preparation. Like in daily life, preparation is everything. From different perspectives like Safety, Health, Ergonomics, Productivity, Recyclability, Co2 neutrality of the plant and the coating process, Substrate Compatibility, Corrosion Resistance, Frits and team are driven to come with improved unique contribution solutions to existing and new end markets.

News

The latest news about us

Comments are disabled.